Sứ Mệnh - Tầm Nhìn

Sứ Mệnh - Tầm Nhìn

Sứ Mệnh - Tầm Nhìn

Sứ Mệnh - Tầm Nhìn

Sứ Mệnh - Tầm Nhìn
Sứ Mệnh - Tầm Nhìn
slider0 slider1 slider2

Sứ Mệnh - Tầm Nhìn

 Trước thời cơ và thách thức như hiện nay, công ty Nhật Khánh đã và đang xây dựng các chiến lược phát triển nhằm khẳng định thương hiệu trên thị trường viễn thông di động, cố định và chăm sóc khách hàng, tận dụng các thời cơ và thách thức nhanh chóng thực hiện tốt sứ mạng của mình.   

   - Sứ mệnh: Không ngừng nâng cao chất lượng, dịch vụ, giải pháp viễn thông đáp ứng yêu cầu của khách hàng. Mang uy tín, chất lượng, kỹ thuật hiện đại nhằm cung cấp dịch vụ kỹ thuật, chăm sóc tốt nhất cho các đối tác trong và ngoài nước.

   - Tầm nhìn: Trở thành nhà cung cấp dịch vụ kỹ thuật, giải pháp viễn thông, cơ sở hạ tầng; nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc khách hàng hàng đầu Việt Nam, góp phần tăng cường mở rộng chất lượng dịch vụ cho từng khách hàng và trở thành đối tác tin cậy tại Việt Nam và Quốc Tế.

   - Giá trị cốt lõi: Uy tín, chất lượng, hiệu quả, cùng chia sẻ thành công.

Giới thiệu khác

Kinh Doanh Phone: 0888629339 Yahoo Skype